Video

Entre els plecs

Between the Folds és sens dubte el millor documental que s’ha fet sobre l’origami.
La seva directora, Vanessa Gould, ens mostra la passió de setze persones excepcionals
que busquen, entre els plecs de paper, com desenvolupar tot el potencial
artístic i científic d’aquest món de formes harmonioses.